CZ uống cà phê trứng, nói về blockchain ở Hà Nội

05/06/2022 10:17
Nhà sáng lập kiêm CEO của Binance có nhiều chia sẻ với Zing khi được hỏi về nhiều chủ đề nhạy cảm, như những rủi ro trong lĩnh vực blockchain.