Ether bật tăng 100% từ vùng đáy, đánh bại Bitcoin

19/08/2022 11:34
Cùng chạm đáy vào ngày 19/6, song đồng Ether đã phục hồi mạnh mẽ, trong khi Bitcoin vẫn đang nhích từng chút một.