Thảm họa TerraUSD: Nhà sáng lập có bị xử lý?

12/05/2022 19:00
Diễn biến từ cuộc khủng hoảng TerraUSD (UST) đặt ra câu hỏi cơ quan quản lý sẽ làm gì để xử lý hậu quả, cũng như ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy đến trong tương lai.