Top 5 đồng tiền mật mã vàng hàng đầu

09/11/2021 19:22
Sau sự sụp đổ của thị trường đại chúng vào năm 2020, nhiều nhà đầu tư đã rút tiền từ các thị trường chứng khoán truyền thống để chuyển hướng đầu tư sang vàng và tiền điện tử.