Trung Quốc: Hoạt động mua bán ma túy bằng Bitcoin gia tăng

25/06/2022 07:28
Vì tiền điện tử thường được 'ưu ái' trong các hoạt động bất hợp pháp do tính chất ẩn danh, những kẻ buôn ma túy đã chọn Bitcoin và các loại tiền điện tử để gia tăng mua bán ma túy ở Trung Quốc kể từ năm 2021.