XSMB 160 ngày – Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất

Thống kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày qua

XSMB ngày 19-05-2024

ĐB 14478
G1 08543
G2 8312592133
G3 927967663997895590020326878862
G4 0077196248248339
G5 989260355510576913484280
G6 198786996
G7 68850596
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0
2 4,5
3 3,5,9,9
4 3,8
5
6 2,2,8,8,9
7 7,8
8 0,5,6
9 2,5,6,6,6,8

XSMB ngày 18-05-2024

ĐB 91322
G1 34422
G2 5458791207
G3 653702896987605863042526147953
G4 8722356536229776
G5 979460343664480458471109
G6 439382725
G7 17181980
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7,9
1 7,8,9
2 2,2,2,2,5
3 4,9
4 7
5 3
6 1,4,5,9
7 0,6
8 0,2,7
9 4

XSMB ngày 17-05-2024

ĐB 51468
G1 36545
G2 2574088471
G3 712705919024080027381455491467
G4 1610728014493711
G5 199028234099153106626554
G6 811467195
G7 45416232
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1
2 3
3 1,2,8
4 0,1,5,5,9
5 4,4
6 2,2,7,7,8
7 0,1
8 0,0
9 0,0,5,9

XSMB ngày 16-05-2024

ĐB 61034
G1 71290
G2 6234850106
G3 884422046898125529006065131992
G4 2338906899448906
G5 205212826872139535938574
G6 165824844
G7 30920925
Đầu Đuôi
0 0,6,6,9
1
2 4,5,5
3 0,4,8
4 2,4,4,8
5 1,2
6 5,8,8
7 2,4
8 2
9 0,2,2,3,5

XSMB ngày 15-05-2024

ĐB 06926
G1 62025
G2 0140955964
G3 066520802158498380406019451612
G4 9231563336882553
G5 138820167652891792127390
G6 336470610
G7 89293072
Đầu Đuôi
0 9
1 0,2,2,6,7
2 1,5,6,9
3 0,1,3,6
4 0
5 2,2,3
6 4
7 0,2
8 8,8,9
9 0,4,8

XSMB ngày 14-05-2024

ĐB 16880
G1 28703
G2 3952563916
G3 150960869126638165189352628481
G4 8610714808581031
G5 159729145213464566619199
G6 934848328
G7 66634565
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,4,6,8
2 5,6,8
3 1,4,8
4 5,5,8,8
5 8
6 1,3,5,6
7
8 0,1
9 1,6,7,9

XSMB ngày 13-05-2024

ĐB 84396
G1 64440
G2 1284484462
G3 396908830654902805903716566935
G4 3100791388624260
G5 812795496572768373371419
G6 007667359
G7 63622026
Đầu Đuôi
0 0,2,6,7
1 3,9
2 0,6,7
3 5,7
4 0,4,9
5 9
6 0,2,2,2,3,5,7
7 2
8 3
9 0,0,6

XSMB ngày 12-05-2024

ĐB 54105
G1 06147
G2 7485997508
G3 739579948289320245902670666538
G4 7963946500767088
G5 586293520691248015194340
G6 751430989
G7 75332197
Đầu Đuôi
0 5,6,8
1 9
2 0,1
3 0,3,8
4 0,7
5 1,2,7,9
6 2,3,5
7 5,6
8 0,2,8,9
9 0,1,7

XSMB ngày 11-05-2024

ĐB 98076
G1 10832
G2 3406956100
G3 993452138223746715992538285169
G4 0930158793022080
G5 050640794286628196506402
G6 526321995
G7 64520077
Đầu Đuôi
0 0,0,2,2,6
1
2 1,6
3 0,2
4 5,6
5 0,2
6 4,9,9
7 6,7,9
8 0,1,2,2,6,7
9 5,9

XSMB ngày 10-05-2024

ĐB 78736
G1 18262
G2 5095532467
G3 236713629805252865701603092419
G4 9864239642709528
G5 381461594915656959753971
G6 157788615
G7 61254081
Đầu Đuôi
0
1 4,5,5,9
2 5,8
3 0,6
4 0
5 2,5,7,9
6 1,2,4,7,9
7 0,0,1,1,5
8 1,8
9 6,8
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 160 ngày

Bộ số Số lượt về
09
về 4 lần
25
về 4 lần
32
về 4 lần
45
về 4 lần
52
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
61
về 4 lần
67
về 4 lần
69
về 4 lần
74
về 4 lần
89
về 4 lần

Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 14 lần Đuôi 0: 14 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 12 lần Đuôi 1: 13 lần Tổng 1: 17 lần
Đầu 2: 13 lần Đuôi 2: 16 lần Tổng 2: 14 lần
Đầu 3: 24 lần Đuôi 3: 13 lần Tổng 3: 16 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 20 lần Tổng 4: 16 lần
Đầu 5: 14 lần Đuôi 5: 16 lần Tổng 5: 19 lần
Đầu 6: 20 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 14 lần
Đầu 7: 19 lần Đuôi 7: 17 lần Tổng 7: 25 lần
Đầu 8: 15 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 15 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 21 lần Tổng 9: 13 lần

Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
90
về 62 lần
89
về 60 lần
61
về 57 lần
79
về 57 lần
10
về 55 lần
Bộ số Số lượt về
20
về 55 lần
63
về 54 lần
32
về 53 lần
52
về 53 lần
69
về 53 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 386 lần Đuôi 0: 449 lần Tổng 0: 408 lần
Đầu 1: 450 lần Đuôi 1: 447 lần Tổng 1: 427 lần
Đầu 2: 437 lần Đuôi 2: 464 lần Tổng 2: 439 lần
Đầu 3: 407 lần Đuôi 3: 434 lần Tổng 3: 410 lần
Đầu 4: 434 lần Đuôi 4: 392 lần Tổng 4: 428 lần
Đầu 5: 407 lần Đuôi 5: 438 lần Tổng 5: 434 lần
Đầu 6: 468 lần Đuôi 6: 420 lần Tổng 6: 437 lần
Đầu 7: 419 lần Đuôi 7: 412 lần Tổng 7: 465 lần
Đầu 8: 443 lần Đuôi 8: 386 lần Tổng 8: 431 lần
Đầu 9: 469 lần Đuôi 9: 478 lần Tổng 9: 441 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB 160 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất CHUẨN 100%.✅ Thống Kê KQXSMB 160 ngày - XSTD 160 ngày liên tiếp CHÍNH XÁC NHẤT