XSMB 200 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần đây nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

XSMB ngày 26-05-2024

ĐB 53398
G1 12478
G2 1438506275
G3 503690711573615527523778090972
G4 1340320831521799
G5 557078345867517329691012
G6 288878459
G7 61920833
Đầu Đuôi
0 8,8
1 2,5,5
2
3 3,4
4 0
5 2,2,9
6 1,7,9,9
7 0,2,3,5,8,8
8 0,5,8
9 2,8,9

XSMB ngày 25-05-2024

ĐB 09743
G1 80957
G2 5879538612
G3 301659947559693266478099467715
G4 7348372394687032
G5 119237503229426314127585
G6 192342319
G7 43551023
Đầu Đuôi
0
1 0,2,2,5,9
2 3,3,9
3 2
4 2,3,3,7,8
5 0,5,7
6 3,5,8
7 5
8 5
9 2,2,3,4,5

XSMB ngày 24-05-2024

ĐB 70098
G1 97488
G2 8187742410
G3 781644121993046135101878103112
G4 1380581115799803
G5 482134306260160958719504
G6 065714870
G7 82600222
Đầu Đuôi
0 2,3,4,9
1 0,0,1,2,4,9
2 1,2
3 0
4 6
5
6 0,0,4,5
7 0,1,7,9
8 0,1,2,8
9 8

XSMB ngày 23-05-2024

ĐB 13182
G1 64473
G2 5897680232
G3 655555321045207148371130447605
G4 1946665621476690
G5 248458607889626822678394
G6 272701862
G7 51874160
Đầu Đuôi
0 1,4,5,7
1 0
2
3 2,7
4 1,6,7
5 1,5,6
6 0,0,2,7,8
7 2,3,6
8 2,4,7,9
9 0,4

XSMB ngày 22-05-2024

ĐB 39397
G1 45487
G2 3147600040
G3 478304560832162703126814375822
G4 0668147544365595
G5 177466557678774514264108
G6 126617344
G7 06616264
Đầu Đuôi
0 6,8,8
1 2,7
2 2,6,6
3 0,6
4 0,3,4,5
5 5
6 1,2,2,4,8
7 4,5,6,8
8 7
9 5,7

XSMB ngày 21-05-2024

ĐB 55200
G1 18539
G2 6901879701
G3 777752710644932694634935874462
G4 6188988534289737
G5 124510614589030988672047
G6 832502909
G7 79735087
Đầu Đuôi
0 0,1,2,6,9,9
1 8
2 8
3 2,2,7,9
4 5,7
5 0,8
6 1,2,3,7
7 3,5,9
8 5,7,8,9
9

XSMB ngày 20-05-2024

ĐB 05966
G1 60275
G2 7272590891
G3 566529118616367648450904906322
G4 0220662293530452
G5 951093723898478193692390
G6 695561208
G7 24508952
Đầu Đuôi
0 8
1 0
2 0,2,2,4,5
3
4 5,9
5 0,2,2,2,3
6 1,6,7,9
7 2,5
8 1,6,9
9 0,1,5,8

XSMB ngày 19-05-2024

ĐB 14478
G1 08543
G2 8312592133
G3 927967663997895590020326878862
G4 0077196248248339
G5 989260355510576913484280
G6 198786996
G7 68850596
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0
2 4,5
3 3,5,9,9
4 3,8
5
6 2,2,8,8,9
7 7,8
8 0,5,6
9 2,5,6,6,6,8

XSMB ngày 18-05-2024

ĐB 91322
G1 34422
G2 5458791207
G3 653702896987605863042526147953
G4 8722356536229776
G5 979460343664480458471109
G6 439382725
G7 17181980
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7,9
1 7,8,9
2 2,2,2,2,5
3 4,9
4 7
5 3
6 1,4,5,9
7 0,6
8 0,2,7
9 4

XSMB ngày 17-05-2024

ĐB 51468
G1 36545
G2 2574088471
G3 712705919024080027381455491467
G4 1610728014493711
G5 199028234099153106626554
G6 811467195
G7 45416232
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1
2 3
3 1,2,8
4 0,1,5,5,9
5 4,4
6 2,2,7,7,8
7 0,1
8 0,0
9 0,0,5,9
Thu nhỏ
Phóng to

Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 200 ngày

Bộ số Số lượt về
52
về 5 lần
69
về 5 lần
00
về 4 lần
09
về 4 lần
25
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
32
về 4 lần
45
về 4 lần
57
về 4 lần
61
về 4 lần
66
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 17 lần Đuôi 0: 19 lần Tổng 0: 16 lần
Đầu 1: 17 lần Đuôi 1: 19 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 18 lần Đuôi 2: 20 lần Tổng 2: 20 lần
Đầu 3: 24 lần Đuôi 3: 16 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 22 lần Đuôi 4: 23 lần Tổng 4: 18 lần
Đầu 5: 17 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 22 lần
Đầu 6: 23 lần Đuôi 6: 24 lần Tổng 6: 15 lần
Đầu 7: 26 lần Đuôi 7: 20 lần Tổng 7: 33 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 15 lần Tổng 8: 21 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 26 lần Tổng 9: 14 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
10
về 75 lần
90
về 73 lần
89
về 72 lần
52
về 71 lần
61
về 71 lần
Bộ số Số lượt về
62
về 70 lần
79
về 70 lần
82
về 69 lần
32
về 66 lần
20
về 64 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 489 lần Đuôi 0: 563 lần Tổng 0: 536 lần
Đầu 1: 576 lần Đuôi 1: 543 lần Tổng 1: 535 lần
Đầu 2: 536 lần Đuôi 2: 597 lần Tổng 2: 529 lần
Đầu 3: 502 lần Đuôi 3: 544 lần Tổng 3: 508 lần
Đầu 4: 550 lần Đuôi 4: 492 lần Tổng 4: 526 lần
Đầu 5: 507 lần Đuôi 5: 534 lần Tổng 5: 540 lần
Đầu 6: 586 lần Đuôi 6: 518 lần Tổng 6: 539 lần
Đầu 7: 532 lần Đuôi 7: 526 lần Tổng 7: 582 lần
Đầu 8: 543 lần Đuôi 8: 495 lần Tổng 8: 551 lần
Đầu 9: 579 lần Đuôi 9: 588 lần Tổng 9: 554 lần
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: